Johan Andersson, styrelseordförande

Johan Andersson, vad blir din viktigaste uppgift som styrelseordförande?

“Jag ser verkligen fram emot att arbeta med Perituskliniken. Det är en förmån att få vara med från början och bygga upp verksamheten från grunden. Ambitionen är att utveckla verksamheten så att den blir till gagn, inte bara för Sverige, utan också internationellt. Perituskliniken ska bli ett attraktivt alternativ för patienter från hela världen.”

“Att verka för en specialistklinik med högt satta mål vad gäller teknisk utrustning och medarbetarnas kompetens till gagn för patienternas, det är en angelägen och inspirerande uppgift. Jag är taggad. Synd bara att den svenska sjukvårdspolitiska debatten är så tråkig.”

Vilka speciella delar av din utbildning och yrkeserfarenhet kommer du att ha störst glädje och nytta av i din nya tjänst?

“Det är en ny bransch för mig, men samtidigt tror jag att det är en styrka att ha varit i helt andra branscher och företag; det finns alltid oväntade lärdomar att kunna föra över från ett företag till ett annat, hur oväntad kopplingen än må se ut. Dessutom har jag varit med att dra igång företag från grunden tidigare, och för varje gång man gör det så gör man det förhoppningsvis bättre och bättre.”

Hur vill du karaktärisera din ledarstil?

“Att formulera tydliga mål, att vara lyhörd och inlyssnande samt att ha ett nära och gott samarbete med VD-arna är viktiga delar i min ledarstil. Jag ställer också höga krav på transparens.”

Vilka personer ingår i styrelsen?

“Tre personer ingår i Peritusklinikens styrelse. Göran Grosskopf som representerar sig själv och Mats Paulsson, Johan Fant som representant för Antonia Ax-son Johnson och Göran Ennerfelt, Axel Johnson Gruppen samt jag själv som ordförande och företrädare för Mellby Gård.”

Kliniken bygger på en anda av filantropi ”viljan att göra gott” genom att erbjuda högkvalitativ, effektiv sjukvård utan dröjsmål. Ser du en motsättning mellan vårdeffektivitet vs gott omhändertagande?

“Nej, det föreligger definitivt ingen motsättning. Tvärtom, en vård som präglas av högsta kvalitet och en stark filantropisk ådra har alla förutsättningar att bli ett tilltalande alternativ för människor med olika vårdbehov.”  

“Vinst ger företag stabilitet och skapar förutsättningar för forskning och utveckling.”

Foto: Gugge Zelander

2018-12-17T12:11:49+00:00