Åsa Dahm VD

Åsa Dahm. Foto: Gugge Zelander.

Åsa Dahm, inför uppgiften att leda arbetet på kliniken, vilken ser du som din största utmaning?

“Den största utmaningen är att sätta samman ett högkompetent team som garanterar och säkrar den behandlingskvalitet som verksamheten kräver och som Perituskliniken satt som mål. Förutom med sin kompetens måste medarbetarna bidraga till en konstruktiv och bra arbetsmiljö.”

Vilka speciella delar av din utbildning och yrkeserfarenhet kommer du att ha störst glädje och nytta av i din nya tjänst?

“Relationsskapande nätverksbyggande och mina nästan tio års erfarenhet av sjuksköterskearbete inom disciplinerna urologi, onkologi och medicinsk intensivvård. Även min kommersiella erfarenhet av upphandling och förhandling samt praktisk erfarenhet av forskning kommer bidra, liksom min medicintekniska kunskap. Den erfarenhet jag fått som projektledare genom att planera, installera och driftsätta operationssalar i Sverige kommer också att komma till användning.”

Hur vill du karaktärisera din ledarstil?

“Jag föredrar rak kommunikation och är lösningsbenägen samt lyhörd för förbättringsförslag. Jag är inte konfliktskygg; jag kan säga ifrån när så behövs. Korta och snabba beslutsvägar i eftersträvan av effektivitet är också något som karaktäriserar min ledarstil.”

Kan du berätta om klinikens utrustning. Hur ligger den i tiden?

“Utrustningen som ska användas på kliniken är “state of the art”. Innovationsmöjligheter och utveckling av den medicintekniska utrustningen på kliniken är noga genomtänkt och valet av samarbetspartner är de främsta inom internationell och svensk sjukvård. Operationer kommer att genomföras med robotkirurgi såväl som med konventionell titthålskirurgi.”

I en alltmera teknisk avancerad sjukvård, finns det en risk att patienten kommer bort i hanteringen? Hur kan man upprätthålla mänsklig värme?

“Sjukvården är idag avancerad och på många plan högteknologisk. Det är därför viktigt att arbeta utifrån patientens behov, vilja och önskan. kunna ge patienten ”det lilla extra” i en annars ganska stressig miljö. Detta är lättare att åstadkomma med arbetsteam som är nära varandra i värderingar, och som arbetar utifrån samma grundinställning.”

Foto: Gugge Zelander

2018-12-07T13:45:14+00:00