Forskare ger stöd åt Perituskliniken; stärker banden mellan klinisk vård och forskning

Perituskliniken får stöd av den ansedde Lundaforskaren professor Carl Borrebaeck. “Med Perituskliniken kommer banden mellan den kliniska sjukvården och forskningen att stärkas. Detta är ett stort steg framåt”, säger Borrebaeck på Medicon Village nyhetssida.

-Jag är väldigt mycket glad över att en cancerklinik etableras på Medicon Village. Utvecklingen av nya avancerade terapier och precisionsdiagnos kräver ett nära samarbete mellan kliniken och forskningen. Utan det kliniska samarbetet kan den så kallade avsedda användningen inte definieras, säger Carl Borrebaeck, Lunds universitetsprofessor och direktör för CREATE Health translational cancer center, som sitter vid Medicon Village.

Läs mer på Medicon Village “Cancer clinic planned to be established at Medicon Village”

 

2019-01-02T17:18:50+00:00