Peritusklinikens vårdkapacitet: En prognos

Klinikens vårdkapacitet förutsätter full drift när det gäller personal och patienter

Det kan dock ta viss tid att trimma in rutiner och samordna vårdarbetet i en avancerad specialistklinik av det här slaget.  Vi har därför valt att redovisa prognosen för Peritusklinikens kapacitet ett år efter start, baserad på femdagars arbetsveckor. Vid ökad tillströmning av patienter kan kliniken öppna för verksamhet kvällstid och lördagar.

  • DIAGNOSTIK*). Cirka 30 patienter per dag.
  • OPERATION. Fyra operationssalar som kan användas för cirka 13 patienter per dag. 9 övernattande patienter, 6 post-operativa vårdplatser. (Vissa enklare ingrepp som utförs på operationsavdelningen kräver ingen övernattning.)
  • MOTTAGNING. 15 – 20 patienter per dag, beroende på behandling och undersökningstyp (behandling, undersökning, blod- och urindiagnos.

*) Diagnostik

– Magnetkameraundersökning (MR)
– Skiktröntgen med eller utan spårsubstans (PET-CT)

En prognos är en förväntad utveckling – inga kalla fakta

Peritusklinikens vårdkapacitet är framtagen efter bästa förmåga, med den mångåriga kunskap och erfarenhet som ledningen gemensamt besitter. Alla framtidsutsikter innehåller ett mått av osäkerhet och vi reserverar oss för avvikelser.

2019-01-02T18:41:07+00:00