Professor em Per-Anders Abrahamsson2018-12-16T18:48:46+00:00

Professor em Per-Anders Abrahamsson

Per-Anders Abrahamssons långa nationella och internationella yrkesbana inom urologi inleddes med läkarexamen 1977 i Lund. Han doktorerade 1988 och arbetade som docent i urologi i Lund 1989 – 99.

Klinikchef

Som verksamhetschef vid Urologiska Kliniken, Skånes Universitetssjukhus SUS och forskargruppschef vid Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet åren 1998 – 2015 ledde Per-Anders Abrahamsson utvecklingen av den urologiska verksamheten i Malmö och Lund till att bli en av landets främsta. Under hans handledarskap uppnådde åtta kollegor medicine doktorsgraden. Efter 2016 har Abrahamsson kvarstått som konsult vid kliniken.

USA

Per-Anders Abrahamsson arbetade som Visiting Associate Professor och Laboratoriechef vid Institutionen för Urologi vid University of Rochester Medical Center, New York/USA åren 1991 – 93 och är sedan dess knuten som Adjungerad Professor till Institutionen.

Europa

År 2007 utsågs Per-Anders Abrahamsson till Secretary General i EAU, European Association of Urology, för en fyraårsperiod. Han omvaldes 2011 och lämnade år 2015 ett betydligt större och starkare EAU som en världsledande organisation med 16 000 medlemmar.

Forskning

Per-Anders Abrahamsson har publicerat över 300 vetenskapliga artiklar och skrivit 80 bokkapitel inom urologi, med tyngdpunkten på sjukdomar i prostata. Han är rådgivare åt redaktionerna i en rad vetenskapliga tidskrifter och är ofta inbjuden som talare vid internationella kongresser, framträdanden som belönats med åtskilliga priser.

Utmärkelser

Utsedd till Hedersmedlem i 15 vetenskapliga organisationer och till Honourable Professor – Doctor Honoris Causa – vid sju europeiska institutioner. Han har också fått en mängd internationella utmärkelser, som t.ex. av Polska Röda Korset för humanitärt stöd, The Schlomo Raz Award från Confederación Americana de Urologia (CAU). Och från EAU, som han ledde i åtta år, Frans Debruyne Life Time Achievement Award.

Världsnivå

När Per-Anders Abrahamsson nu ska ansvara för den medicinska verksamheten vid specialistkliniken i Lund är det med målsättningen att uppnå vårdkvalitet och behandlingsresultat i nivå med världens främsta centra. Det är också med ett varmt intresse för patienter och patientnära forskning, som han fortsätter sitt arbete.