VD Åsa Dahm2018-12-17T12:19:15+00:00

VD Åsa Dahm

Legitimerad sjuksköterska var första etappen i Åsa Dahms karriär. Efter åtta års tjänstgöring valde hon i mitten av 90-talet att sadla om för en utbildning till högskoleingenjör i kemiteknik.

Utbildningen ledde fram till en Lic. Tech examen i immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola 2004. De senaste 13 åren har Åsa Dahm arbetat kommersiellt inom Life Science och den medicintekniska branschen.

Åsa Dahm om sin bakgrund

Mellan 1988–1997 arbetade jag som sjuksköterska vid urologiska, onkologiska kliniken och hjärtintensivvårdsavdelningen vid Universitetssjukhuset SUS.

Kemiingenjör

Ingenjörsutbildningen gav mig en grundutbildning i många olika delar av teknik, kemi, processer, logistik och förmåga till att lösa problem. Huvudinriktningen låg mot biokemi varför en forskartjänst blev aktuell efter avlutad utbildning.

Teknologie licentiat

Denna forskarutbildning genomfördes vid Lunds Tekniska högskola där jag var knuten till institutionen för Immunteknologi. Merparten av forskningsarbetet bedrevs på Malmö Högskola.

Life Science och Medicinteknik

Efter avslutade forskningsstudier gav jag mig ut i den kommersiella världen. Inom Life science arbetade jag med olika antikroppar och detektionssystem till olika forskningsinstitutioner. De senaste 12 åren har jag varit verksam som marknadsansvarig projektledare i ett företag som tillhandahåller utrustning för titthålskirurgi. Inom ansvarsområdet återfinns projekt för byggnation och installation av hela operationssalar, informationsflödeshantering och dokumentation.