EN KLINIK I FRAMKANT

Målet är att Perituskliniken inte bara ska bli en naturlig referenspunkt i Sverige, utan vara internationellt känd som en klinik i världsklass.

Vi erbjuder moderna lokaler och utrustning i världsklass inklusive fyra operationssalar varav  en utrustad med en operationsrobot. Dessutom har vi en diagnostisk avdelning med skiktröntgen med eller utan spårsubstans (PET-DT) samt magnetkamera (MRT). På mottagningen har vi den senaste tekniska utrustningen för att genomföra diagnostik.

VISION OCH MÅL

Vår målsättning är att etablera en klinik i frontlinjen avseende personal med spetskompetens, utbildning och forskning i takt med den förväntade snabba medicinska utvecklingen.

För att kunna erbjuda de allra mest moderna behandlingarna är forskning och utbildning en viktig del i verksamheten. Perituskliniken har även ett fortlöpande program för kompetensutveckling.

SPETSKOMPETENS

På Perituskliniken har vi högt uppsatta mål att skapa behandlingsresultat i världsklass. För att säkra en genomgående hög kvalitet har några av landets mest erfarna specialister, kirurger och specialistsjuksköterskor knutits till kliniken.

Långsiktigt kapital möjliggör etableringen

Perituskliniken har möjliggjorts av en grupp investerare: Familjen Andersson (Mellby Gård), Mats Paulsson (PEAB) samt  Antonia Ax:son Johnson och Göran Ennerfelt, alla med ett engagerat och långsiktigt perspektiv på etableringen.

Initiativtagare

Bakgrunden till vår inriktning och valet att arbeta med prostatapatienter är att Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus, urolog och initiativtagare till Perituskliniken, länge haft en vision om att starta ett komplement till offentlig sjukvård som kan hjälpa till att avlasta det offentliga systemet med patienter inom främst urologi.

 PER-ANDERS ABRAHAMSSON

VÅRA LEDORD

–  Vård efter medicinska behov
–  Vård utan väntan