FÖRSÄKRINGSVILKOR

Försäkringsvillkoren varierar mellan bolagen. Om du har en sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare eller tecknat privat kan du söka vård hos oss. Hör efter med ditt försäkringsbolag för information om vilka villkor som gäller för dig.

Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig att få din vård hos oss på Perituskliniken.

OMBOKNING ELLER AVBOKNING AV BESÖK

Skulle du mot förmodan få förhinder och inte kan komma till oss vänligen ring oss snarast och boka om besöket. Kontakta också ditt försäkringsbolag för att få information om vilka regler som gäller för debitering vid ombokat eller uteblivet besök.