VIA VÅRDGARANTI

Perituskliniken har ett vårdgarantiavtal inom urologi med Region Halland. Om du som patient vill använda dig av vårdgarantin så är den en del av hälso- och sjukvårdslagen.

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården.

Om din offentliga vårdgivare inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård hos annan vårdgivare. Den nya vårdgivaren kan finnas i din egen region, eller i en annan region.

FÖR DIG SOM BOR I REGION HALLAND

Om Region Halland inte kan erbjuda dig vård inom vårdgarantins tidsgränser har du rätt att få hjälp hos annan vårdgivare inom Region Halland eller i annan region. Vårdgarantiservice hjälper dig till en ny vårdgivare med kortare väntetid. Du kan då be om att få komma till Perituskliniken via klinikens vårdgarantiavtal med Region Halland.

Följande gäller för dig som är folkbokförd i Region Halland:

  • Du ska få tid för besök på en specialistmottagning inom 60 dagar. 
  • Vid beslut om operation ska du erbjudas tid för operation inom 60 dagar.

Kontakta Vårdgarantiservice genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster/Övriga tjänster.

FÖR DIG SOM BOR I REGION SKÅNE OCH ÖVRIGA REGIONER

Om du inte fått en kallelse till ditt besök inom tidsgränsen för vårdgarantin, ska du kontakta den verksamhet där du väntar på att få vård. Verksamheten ger dig aktuell information kring vårdgarantin. De ger också information om vilka möjligheter som finns för att du ska få vård hos annan vårdgivare. Om det inte finns någon privat vårdgivare i Region Skåne tillgänglig kan du be att få komma till Perituskliniken via Region Hallands vårdgarantiavtal.

Följande gäller för dig som är folkbokförd i Region Skåne och övriga regioner:

  • Du ska få tid för besök på en specialistmottagning inom 90 dagar. 
  • Vid beslut om operation ska du erbjudas tid för operation inom 90 dagar.

OMBOKNING ELLER AVBOKNING AV BESÖK

Skulle du mot förmodan få förhinder och inte kan komma till oss vänligen ring oss snarast och boka om besöket. Kontakta också din Region för att få information om vilka regler som gäller för debitering vid ombokat eller uteblivet besök.