Starkt lokalt stöd i Lund för patientnära cancerforskning

Två av landets ledande cancerforskare, professor Kristian Pietras och professor Carl Borrebaeck, verksamma vid CREATE Health, Strategic Centre for Translational Cancer Research på Medicon Village i Lund ger den kommande specialistkliniken fullt stöd:

”För att kunna hävda sig som en ledande kunskapsnation är det av yttersta vikt att även Sverige bygger upp lokala miljöer där sjukvård, forskning och innovationsverksamhet kan samspela samtidigt som förutsättningarna för detta samarbete underlättas på lokal och nationell nivå. Medicon Village representerar ett utmärkt exempel på en nyskapande miljö där grundforskning och innovation samverkar för att skapa ett mervärde för patienter och samhället i stort.

En nyetablering av cancervård inom området kommer att skapa betydande ökade förutsättningar för utveckling av nya cancerläkemedel samt avancerad diagnostik, vilket skulle få den redan framstående cancerforskningen att växa ytterligare och bidra till en bättre vård för cancerpatienter.”

2019-01-02T17:19:04+00:00