Vad är PSA?

PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som tillverkas i prostatakörteln och som finns i höga koncentrationer i sädesvätskan. Proteinet har betydelse för spermiernas rörlighet. En liten mängd PSA läcker också till blodet, även hos helt friska män, och det är den halten som mäts med ett PSA-prov, ett enkelt blodprov i armen.

Prostatacancerceller producerar mindre PSA än normala prostataceller. Att PSA-halten i blodet ökar vid prostatacancer beror bland annat på att cancern bryter ner prostatavävnaden, så att mer PSA läcker ut i blodet. Större delen av det PSA som finns i blodet är bundet till olika proteiner. Det finns också obundet PSA i blodet, så kallat fritt PSA. Andelen fritt PSA kan ge läkaren viss vägledning om en förhöjning av PSA-värdet beror på godartad prostataförstoring, prostatainflammation eller prostatacancer.

Då behövs ett PSA-prov

Det är ovanligt med prostatacancer före 50 års ålder. Efter 75 års ålder är det sällan som en liten prostatacancer, som upptäcks med enbart PSA-prov, hinner bli allvarlig. Det är därför som du kan fundera på att lämna PSA-prov om du är mellan 50 år och omkring 75 år, även om du inte har några symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.

Ett PSA-prov rekommenderas i följande fall:

  • Du har symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.
  • Läkaren har upptäckt en förändring i prostatan som behöver utredas.
  • Du har prostatacancer. Då kan PSA-prov visa hur behandlingen påverkar sjukdomen.
  • Du har haft prostatacancer. Då kan PSA-provet visa om sjukdomen är på väg tillbaka.
  • Du är 50 år eller äldre och har en nära släkting med prostatacancer.
  • Du vill ta reda på om du har prostatacancer, även om du inte har några symtom eller någon känd förändring i prostatan.

Högt eller lågt PSA-värde avgör hur vi går vidare

Provsvaret visar hur högt eller lågt PSA-värdet är och ställs i relation till mannens ålder och prostatastorlek (PSA densitet). Är värdet förhöjt pekar det på någon typ av sjukdom i prostatan, men det säger inte vilken sjukdom det är. Ett högt PSA-värde behöver därför kompletteras med andra provtagningar eller undersökningar för att ge en helhetsbild. Perituskliniken har tillgång till alla stegen i en PSA-utredning, under ett och samma tak – hela utredningen tar cirka två veckor och du träffar samma vårdpersonal under hela den tiden.

PSA-provet tolkas utifrån gränsvärden som varierar beroende på mannens ålder, främst eftersom prostata tillväxer med åren hos många män.

Ålder Gränsvärde för PSA
Under 70 år 3,0 µg/L
70 till 80 år 5,0 µg/L
Över 80 år 7,0 µg/L

Värdet anges i µg/L (mikrogram per liter)

Andra gränsvärden kan gälla

Bedömningen av PSA-provet görs på ett annat sätt om du tidigare har utretts för ett högt PSA-värde, har behandlats för prostatacancer eller har ärftligt förhöjd risk för prostatacancer. Om läkaren känner en förhårdnad i din prostata måste du också gå vidare i fortsatt utredning. Det gäller även om PSA-värdet är lågt.

Höga PSA-värden, vad kan det bero på?

Förhöjda PSA-värden kan ha olika orsaker, här är några exempel:

  • Godartad prostataförstoring. Det är den vanligaste orsaken om PSA-värdet är förhöjt. Det är vanligare ju äldre du blir.
  • En urinvägsinfektion. Det kan höja PSA-värdet kraftigt. Du får lämna ett nytt PSA-prov efter några månader för att se om värdet blivit normalt igen.
  • Andra godartade orsaker, som inflammation i prostatan.
  • Prostatacancer.

Har du frågor eller funderingar kring PSA-prov eller förhöjt PSA så tveka inte att kontakta oss.

Källor: 1177.se, Cancerfonden.se