Åsa Dahm

VD, Perituskliniken

Vilken är din största utmaning?

“Den största utmaningen är att skapa ett kompetent team som garanterar och säkrar den behandlingskvalitet som verksamheten kräver och i enlighet med Peritusklinikens mål. Förutom kompetens måste medarbetarna bidra till en konstruktiv och bra arbetsmiljö.”

Vilka speciella delar av din utbildning och yrkeserfarenhet kommer du att ha störst glädje och nytta av i din nya tjänst?

“Relationsskapande nätverksbyggande och mina nästan tio års erfarenhet av sjuksköterskearbete inom urologi, onkologi och medicinsk intensivvård. Även min kommersiella erfarenhet av upphandling och förhandling samt praktisk erfarenhet av forskning kommer bidra, liksom min medicintekniska kunskap. Den erfarenhet jag fått som projektledare genom att planera, installera och driftsätta operationssalar i Sverige kommer också att komma till användning.”

Hur vill du karaktärisera din ledarstil?

“Jag föredrar rak kommunikation, är lösningsfokuserad och lyhörd för förslag till förbättringar. Jag är inte konfliktskygg och kan säga ifrån när det behövs. Jag strävar också efter korta och snabba beslutsvägar för att skapa effektivitet.”

Kan du berätta om klinikens utrustning. Hur ligger den i tiden?

“Utrustningen som ska användas på kliniken är “state of the art”. Innovationsmöjligheter och utvecklingen av den medicintekniska utrustningen på kliniken är noga genomtänkt. Valet av samarbetspartner är de främsta inom internationell och svensk sjukvård. Operationer kommer att genomföras med robotkirurgi såväl som med konventionell titthålskirurgi.”

I en allt mer teknisk avancerad sjukvård, finns det en risk att patienten kommer bort i hanteringen. Hur kan man upprätthålla mänsklig värme?

“Sjukvården är avancerad idag och på många plan högteknologisk. Det är därför viktigt att arbeta utifrån patientens behov, vilja och önskan, att ge patienten ”det lilla extra” i en annars ganska stressig miljö. Det är lättare att åstadkomma med arbetsteam som är nära varandra i värderingar, och som arbetar utifrån samma grundinställning.”