Johan Andersson

Styrelseordförande

Vilken är din viktigaste uppgift som styrelseordförande?

“Först vill jag säga att jag verkligen ser fram emot att arbeta med Perituskliniken. Det är en förmån att få vara med från början och bygga upp kliniken från grunden. Ambitionen är att utveckla verksamheten så att den blir till gagn inte bara för Sverige, utan också internationellt. Perituskliniken ska bli ett attraktivt alternativ för patienter från hela världen.”

“Att verka för en specialistklinik med höga mål kring teknisk utrustning och medarbetarnas kompetens till nytta för patienterna är en angelägen och inspirerande uppgift..”

Vilka speciella delar av din utbildning och yrkeserfarenhet kommer du att ha störst glädje och nytta av i din nya tjänst?

“Det är en ny bransch för mig. Samtidigt tror jag att det är en styrka att ha varit i helt andra branscher och företag, det finns alltid oväntade lärdomar att föra över från ett företag till ett annat, hur oväntad kopplingen än må se ut. Dessutom har jag varit med om att bygga upp företag från grunden tidigare, och för varje gång blir det förhoppningsvis bättre och bättre.”

Hur vill du karaktärisera din ledarstil?

“Att formulera tydliga mål, att vara lyhörd samt att ha ett nära samarbete med VD är viktiga delar i min ledarstil. Jag ställer också höga krav på transparens.”

Vilka personer ingår i styrelsen?

“Det är Göran Grosskopf som representerar sig själv och Mats Paulsson, Johan Fant som representerar Antonia Ax-son Johnson, Göran Ennerfelt från Axel Johnson Gruppen samt jag själv som representant för Mellby Gård.”

Kliniken bygger på en anda av filantropi, ”viljan att göra gott” genom att erbjuda högkvalitativ, effektiv sjukvård utan väntan. Ser du en motsättning mellan vårdeffektivitet och gott omhändertagande?

“Nej, definitivt inte! Tvärtom, en vård som präglas av högsta kvalitet och en stark filantropisk ådra har alla förutsättningar att bli ett tilltalande alternativ för människor med olika vårdbehov.” 

“Vinst ger företag stabilitet och skapar förutsättningar för forskning och utveckling.”