Ofrivilligt urinläckage är ett utbrett folkhälsoproblem som drabbar kvinnor något oftare än män. I hela befolkningen beräknas runt 40 % att ha besvär. Hos båda könen ökar frekvensen av urininkontinens med ökande ålder.

Fråga: Hur påverkar inkontinens ens livskvalitet och vilka besvär söker patienterna hjälp för?

Urininkontinens påverkar vanligtvis många av livets aspekter, både psykologiskt och socialt med nedstämdhet, depression och social isolering till följd men även fysiskt med minskad fysisk aktivitet, minskad sexuell aktivitet och störd sömn och ekonomiskt med kostnader för inkontinensskydd, tvätt, hudvård och läkemedel samt ökad frånvaro från yrkesarbete.

Trots att inkontinensen ofta har en mycket negativ inverkan på livskvaliteten och höga kostnader för individen och samhället, är det många som inte får hjälp med sina besvär.

Fråga: Hur går undersökning och behandling av urininkontinens hos män till på Perituskliniken?

På Perituskliniken är vi specialiserade på bedömning och behandling av urininkontinens, särskilt hos män, där besvären ofta uppstår som följd av operation, strålbehandling eller annan skada i bäckenregionen. Alla undersökningar och behandlingsmetoder är samlade under ett tak och utförs av erfaret personal, vilket säkerställer hög kvalitet och minimal väntetid.

Fråga: Vilka olika behandlingsmetoder brukar användas?

För att kunna erbjuda en effektiv behandling krävs en noggrann utredning som utförs på mottagningen och bland annat omfattar bedömning av typ och mängd av urinläckaget, samt undersökningar av funktion och anatomi i urinrör, slutmuskel och urinblåsa för att fastställa orsakerna till urinläckaget.

Beroende på symtomens karaktär och allvarlighet finns olika behandlingsmetoder som kan omfatta

  • Rådgivning om anpassningar i livsstil, beteende och användning av skydd
  • Träning av urinblåsa och bäckenbotten
  • Olika former av läkemedelsbehandling
  • Nervstimuleringsmetoder
  • Botox-behandling i urinblåsan

Fråga: När kan det bli aktuellt med operation?

För män med urininkontinens som följd av försvagning av slutmuskel och bäckenbottenmuskel efter prostatacanceroperation där andra behandlingar inte ger önskad effekt, kan det bli aktuellt att genomgå en operation. På Perituskliniken använder vi oss av två väletablerade operationsmetoder, där vi antingen sätter in en slynga eller en konstgjord slutmuskel runt urinröret. Operationen utförs av urolog med högspecialiserad kompetens och goda resultat inom implantatkirurgi.